top of page
Search
  • Writer's pictureglen biratenu

משפחת ארדנמאכאן מתרחבת

לפני כמה חודשים בספטמבר 2022 ויסקי החודש שלנו היה ארדנאמוכן. בצורה מאוד מפתיעה בשביל ויסקי לא מוכר יחסית הייתה עליו התנפלות אדירה. הלקוחות שלנו הצביעו ברגליים ובכבד ומאוד אהבו את הויסקי. זאת מזקקה חדשה יחסית, אחת החדשות בסקוטלנד ועכשיו מתחילים להגיע ביטויים נוספים, 3 מהם.

הראשון, הוא המהדורה החדשה, סדרה 06 על פניו אותו הוויסקי בדיוק, מבחינת חוזק האלכוהול, והרכב החביות. בפועל תזקיק מסדרה אחרת, וזה אף פעם לא באמת אותו הדבר. הדירוג שלו בממש מעט יותר גבוה.


השני בסדרה, הוא כבר שונה, ראשית זהו הראשון שמגיע לארץ בחוזק חבית 58.7%, עיקר החביות ברבן, ומעט שרי. טעמים קלילים, הדרים ומינראלים. מעושן בצורה מאוד עדינה ונעימה, ומתאים גם לאלו שמשום מה לא חובבים את הנוזל המעושן.


השלישי, אולי המעניין ביותר, חוץ מזה שהוא גם כן בחוזק בץ' גבוה, של 57.5% והוא ויסקי שאחרי שעבר את היישון בחביות ברבן, עובר פיניש בחביות שמפנייה צרפתית מאוד מוערכת, מהבית של Paul Launois.כל האוצר הזה מחכה בבר, חלקם בכמות מאוד מוגבלת.

11 views0 comments

Comments


bottom of page