191733452_2055070091315186_1466199971709086051_n.jpg

讗讜讚讜转 讛讙诇谉 讘专

诇驻谞讬 砖驻转讞转讬 讗转 讛讙诇谉 注讘讚转讬 讘讗讘讟讞讛,聽讗讞专讬 讻诪讛 讝诪谉 谞诪讗住 诇讬 诇注砖讜转 专注 诇讗谞砖讬诐 讜讛讞诇讟转讬 诇注砖讜转 讟讜讘 讜诇注讘讜讚 讘讘专. 讗讞专讬 讛转讜讗专 讛转讞诇转讬 诇注讘讜讚 讘驻谞讬诪讬讬讛 诇谞讜注专 讘住讬讻讜谉 转讜讱 讻讚讬 砖诪讬专讛 注诇 讛注讘讜讚讛 讘讘专讬诐. 讻砖驻谞讛 讗诇讬 讞讘专 讜转讬拽 砖专爪讛 诇驻转讜讞 讘专 讛驻谞讬转讬 讗讜转讜 诇讘诇驻住讟. 讘专讙注 讛讗讞专讜谉 讛讜讗 讛砖转驻谉 讜谞讻谞住转讬 讘诪拽讜诪讜. 讝讛 讛讬讛 诇驻谞讬 12 砖谞讬诐. 讛砖讗专, 讻诪讜 砖讗讜诪专讬诐, 讛讬住讟讜专讬讛.